Thursday, September 12, 2013

చందమామ రావే

చందమామ రావే

చందమామ రావే,జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే కోటి పూలు తేవే
బండెక్కి రావే బంతిపూలు
తేవే తేరు మీద రావే తేనెపట్టు తేవే
పల్లకిలో రావే పాలు పెరుగు తేవే
పరుగెత్తి రావే పనసపండు తేవే
నామాట వినవే నట్టింట పెట్టవే
అన్నింటిని తేవే మా అబ్బాయికి ఇవ్వవే....


No comments:

Post a Comment