Tuesday, September 3, 2013

వానల్లు కురవాలి

వానల్లు కురవాలి

వానల్లు కురవాలి -- వానదేవుడా
వరిచేలు పండాలి --  వానదేవుడా
నల్లని మేఘాలు --  వానదేవుడా
చల్లగా కురవాలి --  వానదేవుడా

మాఊరి చెరువంతా --  వానదేవుడా
ముంచెత్తి పోవాలి --  వానదేవుడా
కప్పలకు పెండ్లిండ్లు --  వానదేవుడా
గొప్పగా చేస్తాము --  వానదేవుడా

పచ్చగా చేలంత --  వానదేవుడా
పంటల్లు పండాలి --  వానదేవుడా
వానల్లు కురవాలి -- వానదేవుడా
వరిచేలు పండాలి --  వానదేవుడా


No comments:

Post a Comment