Sunday, April 21, 2013

చేతివేళ్ళ పాట

చేతివేళ్ళ పాట

తిందాం తిందాం చిటికినవేలు 
ఎట్టా తిందాం ఉంగరంవేలు 

అప్పుచేసి తిందాం మధ్యవేలు
అప్పెట్లా తీరుతుంది ? చూపుడువేలు
 
ఉన్నాగదా నేను అన్నింటికీ మీకోసం
పొట్టివాడిని గట్టివాడిని అన్నది బొటనవేలు... 

(చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనలాగే చేతివేళ్ళు కూడా ఎంత ఐక్యమత్యంగా ఉన్నాయో..... అందుకే అన్నారు పెద్దలు... ఐకమత్యమే మహాబలం అని)

No comments:

Post a Comment