Sunday, April 21, 2013

తిమ్మప్ప

తిమ్మప్ప 

బడికి పోరా తిమప్పా 

పంతులు కొడతాడే ఓయమ్మా 


కట్టెలకు పోరా తిమప్పా


కడుపు నొప్పే ఓయమ్మా 

గడ్డికి పోరా తిమప్పా

కాలు నొప్పే ఓయమ్మా 

మంచం తేరా తిమప్పా

మడమలు నొప్పే ఓయమ్మా 

నీళ్ళకు పోరా తిమప్పా

కీళ్ళు నొప్పే ఓయమ్మా 

తిండికి రారా తిమప్పా

అట్టా చెప్పవే మాయమ్మా No comments:

Post a Comment