Sunday, April 21, 2013

బాతు

బాతు

ఓ చిన్న బాతు -- నా చిన్న బాతు
నిన్ను చూడగానే -- నాకెంతో ముద్దు
నన్ను చూసి నీవు -- తుర్రుమని పోకు

(చిన్ని బాతు పిల్లని చూస్తే ఎంత ముద్దుగా ఉంటుందో కదూ......పిల్లలకే కాదు పెద్దవాళ్ళకి కూడా ముద్దే....... కానీ ఈ రోజుల్లో పల్లెల్లో తప్పించి బాతులు మరెక్కడా కనిపించటం లేదు)
No comments:

Post a Comment