Sunday, June 23, 2013

కర్ర -- బిళ్ళ ఆట

కర్ర -- బిళ్ళ ఆట

వేసవికాలంలో ఆడే ఆటలలో కర్ర--బిళ్ళ ఒకటి.....ఈ ఆట అంటే నాకెంత ఇష్టమో..... మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలం అంతా కలసి ఆడేవాళ్ళం... ఎవరు కొట్టిన బిళ్ళ ......ఎంత దూరం వెళుతుందో అని పందాలు వేసుకొని మరీ ఆడేవాళ్ళం....... కానీ నేను ఎక్కువ దూరం కొట్టలేక ఎప్పుడూ ఓడిపోయేదానిని....  మీరైనా ఈ ఆటలో గెలిచేవారా.... నాతో చెప్పండి మీ అనుభవాలను.... 


No comments:

Post a Comment