Sunday, June 23, 2013

అళ్ళీకాయలాట (గోళిలాట)

అళ్ళీకాయలాట (గోళిలాట)


ఈ గోళిలాటని ఎక్కువగా మగపిల్లలు ఆడుతారు.... ఇది ఆడపిల్లలు ఆడటం తక్కువే అని చెప్పాలి. కానీ నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఆడేను.... ఎందుకంటే నా చిన్నతనంలో మా ఇంటికి చుట్టుపక్కల అందరూ, ఎక్కువగా మగపిల్లలే ఉండేవారు. ఆడపిల్లలం తక్కువ..... మగపిల్లలు ఎక్కువగ ఉండేవాళ్ళం...... అందువల్ల ఆడపిల్లల ఆటలు మగపిల్లలు కూడా ఆడేవారు..... మగపిల్లల ఆటలు ఆడపిల్లలమైన మేము కూడా ఆడేవాళ్ళం. అందువల్ల నేను కూడా ఈ ఆటను నేర్చుకోవటం జరిగింది. కానీ ఆటలో, నేను ఎప్పుడూ ఓడిపోవటమే. గెలవటం తక్కువనే చెప్పుకోవాలి...  మాఅన్నయ్య (పెద్దనాన్నగారి అబ్బాయి) ఉండేవాడు వాడిని ఎవ్వరూ ఓడించాలేకపోయేవారు. అంత బాగా ఆడేవాడు. ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ ఆటని ఆడి ఉంటే.... ఎలా ఆడేవారో నాకు కూడా చెప్పండి.... నన్ను మీతో ఆడించండి... నేను కూడా ఆడుతాను...... మరి నేను గోళీలు పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాను.... మీదే ఆలస్యం.... come fast......


No comments:

Post a Comment