Tuesday, October 8, 2013

లాలిపాట

లాలిపాట 


లాలి లాలమ్మ -- లాలి లాలమ్మ లాలమ్మ గుర్రాలు -- లంకల్లో మేసె బుల్లెమ్మ గుర్రాలు -- బీడుల్లో మేసె అప్పన్న గుర్రాలు -- అడవుల్లో మేసె ఊరుకో అబ్బాయి -- వెర్రి అబ్బాయి ఉగ్గెట్టు మీయమ్మ -- ఊరుకెళ్ళింది పాలిచ్చు మీయమ్మ -- పట్నమెళ్ళింది
నీళ్ళోసె మీయమ్మ -- నీళ్ళకెళ్ళింది లాలి లాలమ్మ -- లాలి లాలమ్మ


No comments:

Post a Comment