Friday, August 30, 2013

ఒప్పులుకుప్పా

ఒప్పులుకుప్పా

ఒప్పులకుప్పా -- వయారి భామా
సన్నా బియ్యం -- ఛాయ పప్పు
బావిలో కప్పా -- చేతిలో చిప్పా
రోట్లో తవుడు -- నీ మొగుడెవరు ???
గూట్లో రూపాయ్ -- నీ మొగుడు సిపాయ్.....

(ఆడపిల్లలు చిన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఆడుకునే ఆటలలో ఇది ఒక ఆట. శివరాత్రి పండుగ వచ్చిన...... అట్లతద్ది వచ్చిన చేతికి గోరింటాకు పెట్టుకొని...... ఉయ్యాలలు ఊగుతూ...... చెమ్మచెక్క ఆటలు ఆడుతుంటారు..... కానీ ఈ రోజులలో ఆ ముచ్చట్లేమీ అస్సలు లేనే లేవు కదా)


No comments:

Post a Comment